Zgłoś szkodę rolniczą – szacowanie strat po suszy

Gmina Słupno informuje, iż producenci rolni, u których wystąpiło w uprawach zjawisko suszy powinni zgłosić szkodę rolniczą w aplikacji, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. Jest to niezbędne, w celu uzyskania protokołu końcowego z szacowania strat w uprawach.

Dodatkowo, jeśli producent rolny wyraża chęć oszacowania strat przez komisję terenową może złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Słupnie w dniach 24.07. (poniedziałek) – 04.08 (piątek). Szacowanie przez komisję nie jest obowiązkowe, więc na podstawie samego zgłoszenia szkody w aplikacji producent rolny otrzyma protokół końcowy.

Złożenie wniosku w aplikacji będzie możliwe w najbliższych dniach.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Instrukcja złożenia wniosku w aplikacji i więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Wniosek o szacowanie strat przez komisje terenowe dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu tutaj

Należy pamiętać, iż do wniosku składanego do urzędu obowiązkowo należy dołączyć wniosek o przyznanie płatności składany do ARiMR (wydruk złożonego wniosku z aplikacji eWniosek)

sss