ZMIANA MIEJSCA KONSULTACJI W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ CPK

Szanowni Państwo,

Firma IDOM jako Wykonawca zadania pn.: “Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla Projektu pn.: P00100046 „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaprasza na zebranie konsultacyjne.

📌Data i godzina spotkania: 24.10.2022 (poniedziałek), godz. 17:30

📌Miejsce spotkania: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie, ul. Kościelna 16, 09-472 Słupno

✅ CEL I PRZEBIEG SPOTKANIA

Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania Mieszkańców, a także uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości Mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze Gminy.

✅ MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały w formie online zostały udostępnione na stronie internetowej:https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych?fbclid=IwAR3_2AtvRyFz_RwQPwaICuSh4qfVfXEmB1iTwhYLF7qtRk978eIZH7BT6T8

w zakładce „STEŚ CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno”

✅ Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Słupno dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/oZpDgfEJnAxixgF?fbclid=IwAR0PYW1WpCnbOguSVzerYNrseCLTN-YoO1nZYMTk1nKj4xqW89y48O7jKxQ

✅ Jednocześnie informujemy, że na czas trwania konsultacji społecznych formularz ankietowy wraz z materiałami informacyjnymi zostanie udostępniony w wersji papierowej w siedzibie urzędu, wraz z urną, w której można zamieścić wypełnioną ankietę.

✅ Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Odpowiedzi na ankiety mogą Państwo udzielać do dnia 09.12.2022 r.

sss