Zmiana organizacji przedszkola i żłobka w Słupnie

Informujemy, iż w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie przy ul. Kościelnej 13 będzie prowadzić zajęcia wyłącznie dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 i innych wymienionych w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem niezbędnym jest złożenie wniosku do dyrektora przedszkola przez w/w rodziców. Oddziały zamiejscowe przedszkola w Liszynie i Święcieńcu pozostaną zamknięte. Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola i żłobka w Słupnie

Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. ograniczono funkcjonowanie  Gminnego Żłobka w Słupnie. W tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzone wyłącznie dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych wymienionych w § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej     z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem niezbędnym jest złożenie wniosku do dyrektora żłobka przez w/w rodziców.

sss