Powiat Płocki zakończył realizację operacji pn. Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności powstałą w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było opracowanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej o produkcie lokalnym i tradycyjnym wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego w 2020 roku. W publikacji znalazło się wiele interesujących informacji dotyczących między innymi produktu lokalnego oraz tradycyjnego, certyfikacji żywności
w Polsce oraz UE, zasady tworzenia sieci współpracy, zasady tworzenia strategii promocji w obszarze przedsiębiorczości rolniczej oraz katalog dobrych praktyk.

Dystrybucja publikacji w ilości 3000 egzemplarz prowadzona była na terenie 15 gmin powiatu płockiego wśród środowisk rolniczych, instytucji naukowo-badawczych, samorządowych, publicznych i prywatnych podmiotów doradczych, grup producentów rolnych, przedstawicieli przetwórstwa lokalnego, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich.

Efektem realizacji operacji opiera się na podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w związku z rozwojem jakie daje inwestycja w produkt lokalny i tradycyjny.

Realizacja operacji spotkała się z dużym zainteresowaniem podmiotów biorących udział w jej powstawaniu, jak również samych jej odbiorców. Zainteresowanie przedstawianym
w publikacji tematem było na tyle duże, że podczas tworzenia i już samej dystrybucji publikacji wyrażono chęć zgłębiania tematu poprzez organizację szkoleń i spotkań, których ideą przewodnią będzie przedmiotowa tematyka.
Publikacja na temat projektu

sss