„WSPIERAJ SENIORA” – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ GOPS W SŁUPNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizuje program „Wspieraj seniora” polegający na pomocy osobom starszym. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego spowodowany COVID 19 szczególne ważne jest, aby seniorzy mogli pozostać w domach i ograniczyli kontakty społeczne. Dlatego też w ramach programu „Wspieraj seniora” GOPS Słupno wspiera ich w załatwianiu codziennych spraw. Usługa ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. W ramach programu „Wspieraj seniora” wsparcia udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontakt pod nr tel. 24 261 91 78

sss