Autobusy szkolne w roku szkolnym 2020/21 i zmiana rozkładów linii szkolnych G1 i G3

Informujemy, że od dnia 3 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 i G3 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkołach:

1. Na linii G1 popołudniowe kursy powrotne z godz. 13:35 zostają przesunięte na godz. 12:55
2. Na linii G3 poranne kursy na godz 8:00 zostają uzupełnione o kursy na godz. 7:00 we wszystkie dni tygodnia.

Kursy linii szkolnych G2 i G4 wykonywane są według stałego rozkładu jazdy obowiązującego w marcu br.

 
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/
W najbliższych dniach możliwe są dalsze ich modyfikacje wraz z uruchamianiem dodatkowych zajęć przez szkoły oraz dopracowywaniem ostatecznego planu lekcji w szkołach.
 
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednim Gmina Słupno dokonuje zakupu biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z linii szkolnych (dla uczniów dojazd jest bezpłatny).
Uwaga: po zmianach prawnych stosowany jest nowy wzór deklaracji będącej podstawą do korzystania z przewozów.
W związku z tym zachodzi konieczność złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z dowozu do dnia 10 września.
Deklaracje są dostępne dla uczniów w szkołach, lub w wersji elektronicznej poniżej:
Wypełnione deklaracje można dostarczyć do szkół , lub do Urzędu Gminy Słupno do biura podawczego przy wejściu głównym, lub do pokoju 11.

sss