CPK – Konsultacje społeczne w sprawie linii kolejowej Płock -Włocławek

Firma IDOM jako Wykonawca zadania pn.: “Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla Projektu pn.: P00100046 „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, pragnie poinformować, iż został zaplanowany cykl spotkań społecznych z Mieszkańcami w każdej gminie objętej projektem.

  • Data i godzina spotkania: 24.10.2022 (poniedziałek), godz. 17:30
  • Miejsce spotkania: Sala obrad Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

CEL I PRZEBIEG SPOTKANIA
Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania Mieszkańców, a także uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości Mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Materiały w formie online zostały udostępnione na stronie internetowej:

https://www.cpk.pl/…/konsultacje-spoleczne-dla… w zakładce „STEŚ CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno”

Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Słupno dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/oZpDgfEJnAxixgF

sss