“Czyste powietrze” – szkolenie on-line

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na szkolenie w ramach programu
“Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 31.03.2021r.(czwartek) godz. 18.00 – 20.00 w formule on-line
Link do szkolenia :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2M2YTI2MDQtYjAzNS00NGY1LTllMWUtOTJkNDI4Mjc0M2Yz@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f%22,%22Oid%22:%227aa5cbbb-cd28-4df8-8b4e-6599258d6f34%22%7D

Podczas spotkania zostaną omówione:

  • zasady programu;
  • poziomy dofinansowania;
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie;
  • składanie wniosków o płatność.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:  24 / 267-95-75

sss