GMINA SŁUPNO OTRZYMAŁA MASKI JEDNORAZOWE

Dzięki inicjatywie Posła RP z okręgu mazowieckiego Jacka Ozdoby Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim otrzymała maseczki jednorazowe. W dniu dzisiejszym na sali obrad Urzędu Gminy Słupno Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno odebrał z rąk Konrada Guzanka – Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku maseczki wykonane przez 12 więźniów osadzonych w płockim Zakładzie Karnym. Otrzymane dary zostały przekazane na potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. W spotkaniu towarzyszyli pracownicy służby więziennej oraz dyrektorzy jednostek: Bożena Wernik, Magdalena Szochner-Siemińska, Anna Kowalczyk oraz pracownik GOPS i ŚDS – Jarosław Szygoski. W ramach podziękowań Kierownik ŚDS  przekazała obraz wykonany przez uczestników domu.

Otrzymane maseczki będą służyć  pracownikom urzędu i jednostek podczas obsługi interesantów.  Warto pamiętać, ze pomimo znoszenia obostrzeń należy nadal zachowywać ostrożność w kontaktach z innymi.

sss