I SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie odbyła się dziś pierwsza sesja Rady Gminy Słupno rozpoczynająca pięcioletnią kadencję 2024-2029. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady poprowadził Radny Senior Zygmunt Majewski, który po przywitaniu wszystkich, potwierdził obecność 14 radnych na sesji oraz przystąpił do ceremonii ślubowania nowo wybranych radnych. Wszyscy obecni na dzisiejszej sesji złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego.

Tym samym mandat radnego kadencji 2024-2029 otrzymali dziś:

 1. Paweł Baranowski
 2. Tomasz Jarowicz
 3. Andrzej Pietrzak
 4. Anna Robakiewicz
 5. Zygmunt Majewski
 6. Izabela Mokrzanowska
 7. Anna Sandomierska
 8. Agnieszka Stasiak
 9. Jarosław Śliwiński
 10. Anna Zalewska-Woźniak
 11. Michał Wąsowicz
 12. Piotr Wodowski
 13. Szymon Zeltyng
 14. Paweł Zygmundt

W drodze jednomyślnego głosowania Radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Słupno, którym został Pan Paweł Baranowski. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji było ślubowanie Pana Marcina Zawadki na Wójta Gminy Słupno w nowej kadencji. Nowo wybrany Przewodniczący Rady wręczył Wójtowi łańcuch z herbem gminy symbolizujący honor, godność i władzę świecką gminy.

Wszystkim nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz realizacji planów w nowej kadencji.

sss