II Sesja Rady Gminy Słupno

W Gminie Slupno odbyła się II Sesja Rady Gminy. Najważniejszym punktem był wybór Wiceprzewodniczącej Rady Gminy oraz składy trzech Komisji.

W skład Komisji Budżetu, Oświaty i Polityki Społecznej powołano: Annę Zalewską-Woźniak, Annę Sandomierską, Jarosława Śliwińskiego i Piotra Wodowskiego.

W Komisji Rewizyjnej zasiądzie: Agnieszka Stasiak, Paweł Zygmundt, Szymon Zeltyng, Zygmunt Majewski, natomiast Przewodniczącym będzie Andrzej Pietrzak.

Na czele Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołano Tomasza Jarowicza, natomiast w składzie zasiądzie: Anna Robakiewicz, Anna Zalewska-Woźniak oraz Izabela Mokrzanowska.

Na sesji przegłosowane zostały uchwały zmieniające Budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2029. Najważniejsze z nich dotyczyły wprowadzenia do budżetu dofinansowania Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 150tys. na rewitalizację zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu. Jednocześnie została wprowadzona kwota prawie 800 tys. otrzymanego dofinansowania na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa samorządu.

Ponadto Radni Gminy Słupno podjęli uchwałę o wprowadzeniu regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni oraz boisk sportowych znajdujących się na terenie naszej gminy.

Został również poprzez uchwałę określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli.

Rada Gminy przegłosowała zgodę na wydzierżawienie części gruntu należącej do gminy Przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą w lokalach położonych na tym gruncie.

Radni zajęli się również podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Słupno. Dokument ten pozwoli stworzyć nowe plany zagospodarowania przestrzennego co w przypadku naszej Gminy oznacza aktualizację obecnych dokumentów planistycznych jak również wprowadzenie do nich zmian.

Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalnych na lata 2024-2028. Uchwała jest kolejnym krokiem w rozwoju usług społecznych Na terenie Gminy Słupno. CUS Slupno kontynuuje działania w zakresie zwiększenia zakresu oraz wdrożenia nowych usług społecznych dla mieszkańców takich jak rehabilitacja w warunkach domowych czy też dalszy rozwój usług na rzecz seniorów. Jednocześnie trwają prace w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację ww usług.

Wszystkie uchwały można znaleźć na BIP Urzędu Gminy w Slupnie. Zachęcamy do uczestnictwa w sesja online na stronie www.esesja.pl

sss