Urząd Gminy Słupno realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd

Tytuł projektu: Poprawa poziomu cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Wartość projektu: 905 238,00 zł

Dofinansowanie: 724 191,00 zł,
w tym ze środków UE: 659 014,00 zł
wkład — Budżet Państwa: 65 177,00 zł

Termin realizacji Projektu: 2024-2026

Źródło dofinansowania: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji  w Gminie Słupno  poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w dwóch jednostkach administracyjnych

 • w Urzędzie Gminy Słupno
 • w Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Realizacja projektu znacząco podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie i jednostkach podległych. Zostanie osiągnięta lepsza ochrona przed cybezagrożeniami, zwiększy się odporność na awarie i ataki, a także poprawi się zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo.

Projekt został podzielony na trzy obszary:

 • OBSZAR ORGANIZACYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania: aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do najnowszej wersji normy ISO/IEC 27001:2022, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów (w tym na zakończenie realizacji projektu przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa).
 • OBSZAR KOMPETENCYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania:
  • Podstawowe szkolenia lub dostęp do platformy szkoleniowej budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.
  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia aktualizowanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Szkolenia specjalistyczne dla   informatyków w zakresie zastosowanych rozwiązań w obszarze  środków bezpieczeństwa.
 • OBSZAR TECHNICZNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano zakup sprzętu  i oprogramowania w celu wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa w placówkach realizujących projekt.

#FunduszeUE

sss