INFORMACJA DOT. PREFERYNCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno podjął decyzję o przystąpieniu Gminy Słupno do realizacji preferencyjnego zakupu paliwa stałego na rzecz mieszkańców.

W myśl obowiązujących przepisów gmina może prowadzić dystrybucję w ramach umowy z innym podmiotem – składem węglowym. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Słupno.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić paliwo stałe w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć WNIOSEK O ZAKUP w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26 a od 7.11.2022 roku w godzinach pracy Centrum.

Wzór wniosku jest dostępny w formie elektronicznej:

oraz na stronie inernetowej Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Natomiast w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie oraz Urzędu Gminy w Słupnie.  

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

sss