Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby zainteresowane przekazaniem tego rodzaju odpadów powinny złożyć deklarację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment jej złożenia.

Druk deklaracji znajduje się TUTAJ  oraz u Sołtysów.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Słupnie w pok. nr 9.

Termin składania deklaracji:   do dnia 22.06.2021r.

Deklaracje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!! 

Ważne!

  • W ramach programu nie będą odbierane opony rolnicze.
  • Pomoc udzielona rolnikom w ramach niniejszego programu jest zakwalifikowana jako pomoc de minimis.
  • Planowany termin odbioru odpadów wiosna/lato 2022.
sss