Półkolonie w gminie Słupno

Zapraszamy dzieci z klas I – IV na półkolonie letnie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Regulamin wypoczynku oraz Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku są dostępne na stronie internetowej gok.slupno.eu w zakładce „Do pobrania”. Karty zgłoszeniowe w formie skanu prosimy przesyłać na adres: polkolonie@slupno.eu

sss