Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r. wykazy dotyczące oddania w dzierżawę oraz najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno.