V SESJA GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY

Po dwuletniej przerwie pandemicznej ponownie zebrała się Gminna Rada Dzieci i Młodzieży w Urzędzie Gminy Słupnie. Dziś odbyło się piąte posiedzenie tejże Rady. Za każdym razem zmienia się jej skład, gdyż co roku przeprowadzane są wybory na podstawie wprowadzonego regulaminu. W każdej ze szkół prowadzona jest kampania wyborcza kandydatów do Rady i na Wójta Słupna. Spośród trzech wybranych kandydatów, którzy uzyskują największą liczbę głosów w szkole, Wójt w przeddzień posiedzenia losuje jednego z nich. Wylosowany kandydat pełni obowiązki Wójta Słupna przez cały dzień. W tym roku Urząd objął Dawid Pawlak – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

O godzinie 10.00 pozostali kandydaci wzięli udział w obradach Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży. Po przybliżeniu zasad głosowania i ważności uchwał Radni wybrali Przewodniczącą- Amelię Janczarek oraz Wiceprzewodniczącego – Oliwiera Wesołowskiego. Następnie odbyło się składanie wniosków wraz z uzasadnieniem oraz ich głosowanie. Pomysły młodych Radnych były niezwykle ciekawe i istotne dla polepszenia życia naszego lokalnego społeczeństwa. Niektóre z nich zostały poddane głosowaniu i przeszły jednogłośnie. Wśród najciekawszych znalazły się: zorganizowanie stref wypoczynku i relaksu w szkołach, wyposażone m.in. w wygodne pufy, utworzenie schroniska dla zwierząt, pozalekcyjne zajęcia na basenie dla starszych uczniów, renowacja niektórych placów zabaw czy stworzenie mobilnego miasteczka rowerowego. Wójt Marcin Zawadka wyjaśnił, które wnioski mogą zostać zrealizowane już w najbliższym czasie. Wytłumaczył również możliwości działania naszej rady gminy oraz niektórych przepisów, np. dotyczących utworzenia schroniska dla zwierząt. W zamian zaproponowano powstanie boksów, które pozwolą w bezpieczny sposób czekać psom na właściciela robiącego zakupy. Wiele podobnych pomysłów zostanie poddane do realizacji w przyszłości.

sss