Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dla mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego   powracających do Polski

  1. Jeśli wróciłeś do Polski z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa SARS- COV-2 i nie masz objawów chorobowych  takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
  2. Pozostań w domu przez 14 dni,
  3. Prowadź samoobserwację – codzienny pomiar temperatury,
  4. Nie opuszczaj miejsca zamieszkania,
  5. Nie wychodź z domu do lekarza,
  6. Nie wychodź z domu do sklepu czy na spacer z psem,
  7. Nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra,
  8. Jeżeli to możliwe korzystaj z oddzielnej łazienki.

2.Jeśli poczujesz się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem,  to zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku tel: 609 817 331 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19.

sss