Funkcjonowanie linii S-2/215 od 16 marca

W uzupełnieniu do informacji z 12 marca informujemy, iż po analizie, pomimo zawieszenia nauki w szkołachpodjęta została decyzja utrzymania i wykonywania we wszystkie dni robocze kursów linii S-2 i 215 oznaczonych jako „S” (przeznaczonych do wykonania wg rozkładu tylko w dni nauki szkolnej).
Dotyczy to również kursów 6:20 z Płocka i 7:11 ze Święcieńca, które pierwotnie miały być nie wykonywane do czasu wznowienia zajęć w szkołach.

sss