KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA GMINY SŁUPNO !!

Dzięki dobrej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno pozyskała 270 330 zł. W dniu 17 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Słupno wraz ze Skarbnikiem Gminy w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisał umowy na:
✅ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szeligi na kwotę 170 000 zł.;
✅ Zadanie „Razem dla czystego powietrza” na kwotę 6 760 zł.;
✅ Zakup oświetlenia ulicznego solarnego w sołectwie Mijakowo na kwotę 10 000 zł.;
✅ Zakup i montaż wiaty biesiadnej w sołectwie Rydzyno na kwotę 10 000 zł.;
✅ Budowę siłowni na powietrzu w sołectwie Miszewko Strzałkowskie na kwotę 10 000 zł.;
✅ Modernizację budynku OSP, w zakresie termomodernizacji w kwotę 25 000 zł.;
✅ Zakup wyposażenia dla OSP w kwotę 31 948 zł.;
✅ Zakup agregatu prądotwórczego kwotę 6 622 zł.

sss