Koniec roku szkolnego, witajcie wakacje

W piątek 22 czerwca uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, w tym gminni radni spotkali się po raz ostatni przed zasłużonym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Słupnie, Święcieńcu i Liszynie.

Były kwiaty, nagrody, dyplomy, występy artystyczne, podziękowania dla nauczycieli, rodziców i osób współpracujących ze szkołami. Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka (w Słupnie oraz Święcieńcu) oraz zastępca wójta Agnieszka Ruclak (w Liszynie) dziękowali kadrze pedagogicznej, pracownikom placówek, gratulowali uczniom. Najlepsi w trzech szkołach podstawowych oraz w oddziale gimnazjalnym w Słupnie otrzymali dyplomy oraz bony podarunkowe o wartości 500 zł. Są to: Jan Chęciński, który ukończył klasę IV w SP w Słupnie ze wspaniałą średnią ocen 5,73, Bartosz Świderski (kl. III oddziału gimnazjalnego, średnia 5,39), Olga Śliwińska (kl. VI SP w Liszynie, średnia 5,2) oraz Maja Cybulska (kl. V SP w Święcieńcu, średnia ocen 5,4). Warto wiedzieć, że w gminie Słupno w roku szkolnym 2017/2018 stypendium naukowe uzyskało w sumie 152 uczniów, a sportowe – 89. Przyznawane jest ono co semestr. Wysokość stypendium – 150 zł na semestr. W SP w Słupnie123 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 86 – za osiągnięcia sportowe, w SP w Święcieńcu – 16 za wyniki w nauce, a 3 – za osiągnięcia sportowe, natomiast w SP w Liszynie – 13 osób za wyniki w nauce. Warunkiem, poza zachowaniem, była średnia ocen minimum 4,75. Dodajmy, że ze stypendium w roku szkolnym 2017/2018 skorzystało także 5 osób, mieszkających na terenie gminy, lecz uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych poza terenem gminy. To 200 zł miesięcznie.

sss