Otwarcie drogi Liszyno – Słupno

W piątek 22 czerwca nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego etapu przebudowa drogi gminnej Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. Wykonawca (firma Wapnopol z Glinojcka) zakończył modernizację części ul. Pocztowej (do ul. Orlej).

To nieco ponad 1 km. Koszt inwestycji to ok. 2.400.000 zł. Na ul. Pocztowej od strony Liszyna młodzież dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi, a drogę poświęcił ks. Marek Zaborowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Słupnie. Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka podziękował Adamowi Nowakowskiemu, prezesowi firmy Wapnopol, za współpracę przy tej inwestycji. W skromnej uroczystości wzięli udział także m.in. przedstawiciele urzędu gminy oraz radni: Małgorzata Sawicka, Jarosław Śliwiński, Piotr Węgliński oraz Paweł Baranowski. Wśród gości była także Ewa Szymańska, radna Województwa Mazowieckiego.
Dodajmy,że rozstrzygnięto już przetarg na zadanie „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej – etap II”. Wykona je Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Waskop z Płocka ((ul. Pocztowa, Bociania) . Umowa opiewa na 2.349.000 zł, gwarancja to 72 miesiące.

sss