Mobilna zbiórka odpadów

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych niebezpiecznych i remontowo-budowlanych.
Zbliża się termin mobilnej zbiórki odpadów. Aby z niej skorzystać należy w terminie do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Słupnie. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub elektronicznie ug@slupno.eu. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.slupno.eu w zakładce  Gminna Gospodarka Opadami /Deklaracje i druki.

Zachęcamy do oddawania rzeczy w dobrym stanie do Punktu Ponownego Użycia w naszym PSZOK-u. Przedmiot będzie miał szansę na znalezienie drugiego domu.

sss