Modernizacja ulicy Wawrzyńca Sikory w Liszynie do Borowiczek Pieniek !

W związku z przebudową ulicy Wawrzyńca Sikory w Liszynie  – od ronda w kierunku Borowiczek Pieniek od środy 10 marca, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego.
Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych – głębokie wykopy (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej) prace będą powodowały duże utrudnienia dla ruchu kołowego, włącznie z  czasowym brakiem przejazdu (możliwy będzie jedynie dojazd do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy.) Dla ruchu innego niż lokalny objazd wyznaczono zgodnie z tymczasową organizacja ruchu.

sss