Nowa organizacja przewozów szkolnych w Gminie Słupno w roku szkolnym 2019/2020.

Od 2 września wprowadzone zostaną zmiany w organizacji dowozów i odwozów do szkół i przedszkoli:

 
  1. Wprowadzona będzie nowa linia G-4 do szkoły w Słupnie, obsługująca: Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Mirosław (na odcinku od Białkowa, oraz Plebankę), ul. Królewską w Cekanowie, oraz rejon ul. Młynarskiej w Słupnie (dotychczas nieobsługiwany);
  2. Linia G-2 w godzinach porannych skierowana zostanie w rejon ul. Wiejskiej i Spacerowej w Cekanowie, pominie natomiast Plebankę. Odjazd tej linii z Nowego Gulczewa przesunięto z 6:40 na 7:20;
  3. Linia G-3 osiągać będzie przystanek Święcieniec Szkoła ok. 20 minut później (dojazd na 7:30), po czym dojedzie do Szkoły w Słupnie (na godz. 7:50) przez Barcikowo, Szeligi, i ul. Klonową w Górnym Słupnie;
  4.  Trasa linii G1 pozostaje bez zmian, wprowadzono natomiast nowe kursy powrotne ze Słupna o godz. 12:40;
  5. Zlikwidowany został pierwszy poranny kurs linii G-2 z Starego Gulczewa (Rogozińska) o godz. 6:30, zastąpiony został kursem o godz. 7: 13;
  6. Powiększono ilość kursów powrotnych po południu ze Szkoły w Słupnie;
  7. Wprowadzono jednolite trasy linii na kursach porannych i popołudniowych.
Gmina Słupno zdecydowała się na wykorzystanie możliwości pozyskania dotacji ze Skarbu Państwa na przewozy dzieci do szkół, realizowanej przez subwencjonowanie z budżetu państwa biletów miesięcznych dla uczniów. W bieżącym roku szkolnym przewozy uczniów będą się więc odbywać na podstawie dostarczanych dla każdego ucznia biletów miesięcznych finansowanych przez Gminę Słupno. Od 2 września rodzice mogą składać w szkołach deklaracje korzystania przez dzieci z dowozów i odwozów. Koszt biletów pokrywa w całości Gmina Słupno.
 
Z uwagi na konieczność dostosowania linii szkolnych do obecnie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o transporcie drogowym) autobusy linii szkolnych zatrzymywać się będą wyłącznie na wyznaczonych przystankach. W związku z tym uruchomiono ok. 30 nowych przystanków na obszarze gminy, oraz dodatkowo uzupełniono sieć przystanków dla obu kierunków ruchu tam, gdzie dotychczas funkcjonowały przystanki tylko „w jedną stronę” (ok. 15 lokalizacji).
Schematy tras wraz z lokalizacją i nazwami przystanków udostępnione będą w szkołach i na stronie internetowej Gminy Słupno.
 
Rozkłady, schemat linii, mapy tras oraz lokalizacji przystanków opublikowane będą w module: rozkłady jazdy. 
sss