Nowy sprzęt dla strażaków

W wyniku złożonego przez Wójta Marcina Zawadkę wniosku w dniu 23.08.2018 r. zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Słupno. Przedmiotem umów jest zakup sprzętu ratowniczego realizowany w ramach II edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.


Wartość umów dla poszczególnych jednostek :
OSP Mijakowo – zakup pompy szlamowej o wartości 5.148,78 zł – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 4.119,02 zł (80%)
OSP Gulczewo – zakup stojaka hydrantowego, 5 węży tłocznych do motopompy, smok ssący oraz mundur wyjściowy o wartości 3.592,40 zł – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 2.873,92 z. (80%)
OSP Słupno – zakup echosondy o wartości 7.300 zł – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5.000,00 (68%)
Ponadto 02.08.2018 r. podpisano umowę z Powiatem Płockim na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Mijakowo – 1.000 zł.
Są to kolejne umowy podpisane przez Wójta Gminy na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

sss