Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku – zobacz 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 21/2021
Załącznik nr 2 do zarządzenia 21/2021
Załącznik nr 3 do zarządzenia 21/2021
Załącznik nr 4 do zarządzenia 21/2021

sss