INWESTYCJE W NOWYM GULCZEWIE

W ubiegłym tygodniu Wójt Marcin Zawadka podpisał dwie umowy na realizację zadań inwestycyjnych w Nowym Gulczewie. Firma „Bora” będzie realizowała budowę kolejnego etapu ul. Stepowej. Wykonawca po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, którą obecnie przygotowuje, rozpocznie od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Stepowej a następnie budowana będzie nawierzchnia i chodniki w standardzie takim samym jak wykonany w 2019 roku. Termin realizacji prac budowlanych to 2021 r.

5 lutego 2021 roku została podpisana umowa z firmą „Janbud” na realizację zadania pn. „Budowa klubu i żłobka  Nowym Gulczewie”. Do czerwca 2022 roku na działce gminnej przy ulicy Stepowej powstanie obiekt pełniący funkcję żłobka dla dzieci oraz klubu-świetlicy dla mieszkańców. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac od wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Początek robót uzależniony jest od pogody.

sss