Planowane zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 i 215

W pierwszej dekadzie grudnia planowane są zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 oraz 215, wynikające z wniosków mieszkańców, omawianych dodatkowo na zebraniach sołeckich w październiku, oraz wniosków Gminy z obserwacji linii (np. wydłużone będą czasy przejazdów niektórych kursów).
Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrz gminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.
Termin wprowadzenia zmiany rozkładu jazdy zależny jest od zakończenia procesu uzyskiwania przez przewoźnika zmiany uzgodnień korzystania z przystanków w Płocku, oraz zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób – wydawanego przez Urząd Miasta Płocka.
O wprowadzeniu zmienionego rozkładu poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu procedur administracyjnych.

sss