Pojemnik na zmieszane to nie miejsce dla BIOODPADÓW!

NIE dla bioodpadów w pojemnikach na odpady zmieszane! Obowiązująca w  gminie Słupno selektywna zbiórka odpadów zakłada osobne wydzielanie bioodpadów. Powinny być one  gromadzone przez mieszkańców w brązowych workach lub w przydomowych kompostownikach. 

Co powinno tam trafiać ? Jaki jest cel skrupulatnego wydzielania odpadów organicznych już
w naszych domach?

W brązowym worku mieszkańcy powinni umieszczać, obierki owoców
 i warzyw, skorupki jaj i orzechów, fusy po kawie i herbacie, pieczywo, trawę i liście, resztki kwiatów. Nie wrzucamy tu natomiast mięsa, kości, ości, nabiału, a także ziemi i odchodów zwierzęcych. Pamiętać należy, że bioodpady najlepiej wrzucać do worka  luzem, bez opakowań.

Tyle w teorii. A w praktyce wygląda to tak, jak na załączonych zdjęciach z naszego terenu. (odłóżmy na chwilę kwestię segregacji odpadów opakowaniowych, których także nie powinno być
 w pojemnikach!!!)

Praktyka pokazuje niestety, że dla większości z nas odpady BIO to tylko odpady zielone – trawa
i liście z ogrodu, które gromadzimy w brązowych workach. Odpady BIO powstające w kuchni  traktujemy jak odpady zmieszane i wyrzucamy do czarnego pojemnika.  Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, które powoduje wzrost masy odpadów zmieszanych. A tych powinno być w strumieniu odpadów jak najmniej. Duża ilość odpadów zmieszanych to:

  1. Większe koszty odbioru odpadów (odbiór 1 Mg odpadów zmieszanych jest droższy niż odbiór odpadów BIO),
  2. Mniejsza szansa na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Za rok 2023 r. wymagany poziom to 35% łącznej masy wytworzonych przez nas odpadów komunalnych,
  3. Większe zagrożenie karami za nieosiągnięcie  wymaganych poziomów recyklingu dla gminy,

czyli wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami, który przekłada się na wysokość opłaty  śmieciowej.

Odpadów BIO, które trafią do pojemnika na odpady zmieszane praktycznie nie da się odzyskać.

Tylko skrupulatne wydzielania odpadów organicznych już w naszych domach daje szansę na ich recykling.  Małe zmiany organizacyjne w domu, chwila zastanowienia, a efekty będą zauważalne.

Twoje działanie ma sens!

sss