Urodziny Gminy Słupno

Gmina Słupno obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Z tej okazji w przeddzień święta Niepodległości  władze naszego samorządu przygotowały dzień wspomnień, podsumowań i wyróżnień tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej społeczności.

Podczas prowadzonych badań źródłowych nad dziejami Słupna, natrafiono na dokument określający jego początek. Dokument ten nosi datę 29 listopada 1972 roku i świadczy o tym, że od 1 stycznia 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa powołała na terenie powiatu tylko 11 gmin. W ten sposób została powołana do istnienia Gmina Borowiczki, której bezpośrednią kontynuatorką, z zachowaniem ciągłości zarządzania, jest Gmina Słupno. W tym roku mija więc okrągłe 50 lat od tego momentu. Uchwała Nr 167 z roku 1989 podpisana przez Tadeusza Mazowieckiego zmieniła nazwę gminy z Borowiczki na Słupno. Obecnie w skład Gminy Słupno wchodzi 17 sołectw.

Rocznicowe uroczystości dowiodły, że Gmina Słupno ma wielu wspaniałych przyjaciół.  Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 gości, w tym przedstawiciele Sejmu RP,m władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji różnego szczebla, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców gminy, partnerów z zagranicy. Byli wśród nich m.in. Posłanka na Sejm Pani Elżbieta Gapińska, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Radni Powiatu Płockiego: Stefan Jakubowski i Izabela Tomaszewska,

Galę poprowadziła Magdalena Kubacka, która powitała wszystkich zgromadzonych gości. Następnie zaproszeni goście pogratulowali tak wspaniałego wieku i rozwoju Gminy Słupno. Zabrał głos wójt Marcin Zawadka, który przyrównał ją do… kobiety. – Gmina Słupno jest niezwykłą kobietą. Mądrą, piękną, modną i niezależną. Mądrą – mądrością swych mieszkańców, piękną, co widać na każdym kroku, modną, bo coraz więcej osób chce tu mieszkać, niezależną, bo nieuwikłaną w żadną politykę. Kobietą, która nie wstydzi się swojego wieku. Można nawet powiedzieć, że świadomie się postarza, kreując się na bardziej dojrzałą. Matką dla wielu z nas, macochą dla nielicznych, kochanką dla tych, którzy wciąż mówią, że są z Płocka. Oni bowiem tylko z nią śpią. Nasza gmina Słupno jest kobietą, za którą tęsknisz, gdy wyjedziesz, kobietą, do której pędzisz, gdy wracasz, kobietą, o której myślisz, gdy jesteś daleko. Tu są nasi przyjaciele i nasze ukochane zwierzaki, tu rosną nasze dzieci, kwiaty i drzewa. Tu żyjemy, kłócimy się i kochamy. Tu jest nasz dom i nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie. Ludzie niezwykli, którzy wspólnie go z nami tworzą. Nie byłoby rozwoju gminy Słupno, gdyby nie wzajemna zgoda. Tylko żyjąc w zgodzie, w tych trudnych czasach, można coś budować i tworzyć. I za to wszystkim wam dziękuję – mówił wójt.zwrócił uwagę na fakt, że najcenniejszym bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy.

Sylwester Ziemkiewicz mówił także o jubileuszu gminy i znaczeniu ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą. Dzisiejsze spotkanie to też lokalne święto niepodległości waszego samorządu. Piękny jubileusz 50-tych urodzin gminy Słupno. Gminy, która ma szczególne znaczenie dla powiatu płockiego i wspaniałą historię. Spotykając się w tym miejscu, nawiązujemy do wspaniałej historii tego nowoczesnego samorządu, który jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój lokalny w powiecie płockim i liderem w naszym kraju. Liderem, który nawiązuje do gminy Bielino i Borowiczki. To jest okazja, abyśmy pamiętali o wszystkich lokalnych bohaterach i patriotach, którzy przez tych 50 lat tworzyli ten samorząd i budowali lokalną wspólnotę. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które dołożyły swoją cegiełkę do tego, że ta gmina jest dzisiaj wspaniałym liderem i przykładem rozwoju lokalnego. Na pewno ogromny wkład w ten rozwój miał obecny tu wieloletni wójt tej gminy Stefan Jakubowski. Dziękujemy mu za to, że przez tyle lat budował i rozwijał tę gminę. Drugą osobą, o której chciałem wspomnieć, jest obecny włodarz – Marcin Zawadka, z którym w tym samym czasie rozpoczynaliśmy drogę samorządową. Szanuję go za to, że ma cechy samorządowe. Wtedy, kiedy sytuacja jest odpowiednia, potrafi pochwalić i podziękować, a kiedy jest trudna, nie boi się mówić o problemach. To jest cecha dobrego gospodarza i samorządowca. Marcin przez ostatnie lata wniósł nowy powiew do samorządu – powiew wiedzy z przedsiębiorstwa, który daje szansę na dalszy rozwój tej lokalnej wspólnoty. W dniu tego święta chcę wam pogratulować tego, że tworzycie wspaniałą wspólnotę, która czuje się odpowiedzialna za to miejsce – mówił starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

O jubileuszu i znaczeniu gminy Słupno mówiła również posłanka Elżbieta Gapińska. – Bardzo się cieszę i czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w święcie razem z państwem. Obchodzimy święto 50-lecia gminy Słupno, jednej z najprężniej rozwijających się gmin w powiecie płockim, a także w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałabym pogratulować gminie szybkiego rozwoju, który obserwuję od wielu lat. Widzę, że zawsze ma dobrych ludzi stojących na jej czele, którzy stawiają na jej szybki i dynamiczny rozwój. Życzę gminie dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że te uroczystości wpłyną na to, że ludzie w tej gminie będą jedną wielką społecznością, będą dobrze się ze sobą czuli i będą zjednoczeni. Życzę wielu sukcesów, a młodym ludziom przypominam o tym, żeby pamiętali o historii – mówiła posłanka Elżbieta Gapińska.

Stefan Jakubowski podkreślał, że rozwój gminy nie byłby możliwy bez wsparcia mieszkańców, którzy aktywnie partycypowali w inwestycjach gminnych. Długoletni wójt opowiadał o różnych perypetiach, jakie miały miejsce w trudnych latach 90. Jak podkreślał, wszystkie wysiłki owocowały wysokimi miejscami w rankingach gmin. Zaznaczał, że zbudowano nowoczesne szkoły, m.in. w Święcieńcu, Słupnie, a także przeprowadzono generalny remont w szkole w Liszynie. – Dziękuję mieszkańcom, radnym, sołtysom za całe to wsparcie, bez którego nie byłoby naszej gminy. Wszyscy wnieśli bardzo wiele, bo liczy się dla nich dobro wspólne. Tamten etap to były fundamenty, które postawiliśmy. Gmina ma się bardzo dobrze. Dziękuję obecnemu wójtowi, że kontynuuje ten rozwój – mówił Stefan Jakubowski.

Na ręce Stefana Jakubowskiego wójt przekazał obraz gminy Słupno. Kulminacyjnym momentem 50-lecia było przygotowanie kapsuły czasu i jej zamurowanie. Do środka pamiątki włożyli m.in. przedstawiciele szkół, biblioteki, przedszkola, domu samopomocy, jednostek OSP oraz Urzędu Gminy. W kapsule znalazły się m.in. listy, dokumenty, zdjęcia czy książki. A to wszystko to dla przyszłych pokoleń.

Na wszystkich zgromadzonych czekała również niespodzianka w postaci okolicznościowego tortu, a także mobilna wystawa pamiątkowa. Na wystawie można zobaczyć fotografie z dawnych lat, a także dowiedzieć się więcej na temat historii gminy oraz tworzących ja mieszkańców.

Podsumowaniem wydarzenia była wieczornica patriotyczna, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. To były wyjątkowe występy, podczas których nie zabrakło pieśni patriotycznych i refleksji nad naszą Ojczyzną i patriotyzmem.

Pisząc o obchodach nie można zapomnieć, że wmurowanie kapsuły czasu nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego naszych Partnerów:

  1. PONZIO POLSKA SP z o.o. z siedzibą w Cekanowie przy ul. Płockiej 22,
  2. Zakład Usług Hydrotechnicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie,
  3. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Jan Górski i spółka z siedzibą w Gostyninie przy ul. Łąkowej 3,
  4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZEM Krzysztof Sporczyk z siedzibą w Płocku przy ul. Borowickiej 3a/2,
  5. KAMERON Albert Kijek z siedzibą w Soczewce przy ul. Wierzbowej 14a,

Warto podkreślić, że urodzinowy tort przygotowany specjalnie dla nas przez Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie przy ul. Rynek 39.

sss