Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 161/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zobacz

sss