PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU

Na prośbę Wójta Marcina Zawadki w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami dotyczące budowanego przez podwykonawców firmy NEXERA światłowodu na terenie gminy Słupno. Wójt poprosił  radnych i sołtysów  o przekazanie mieszkańcom ulotek i wyjaśnienie zasad związanych z projektowaniem i podłączeniem światłowodu. Wzięli w nim również udział projektanci, którzy są odpowiedzialni za projektowanie punktów dostępu   światłowodu na terenach naszej gminy.  

Projektanci zwrócili uwagę, że bardzo istotną sprawą dla mieszkańców gminy jest konieczność ZGŁOSZENIA POPYTU czyli wskazanie swojego domu jako adresu potencjalnie zainteresowanego światłowodem.

Każdy mieszkaniec powinien zrobić to sam  poprzez stronę internetową:  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować. Z uwagi na brak wersji mobilnej strony zalecane jest wykonanie czynności na komputerach.

Warto podkreślić, że zgłoszenie popytu nie wiąże się z żadnymi opłatami, nie jest też deklaracją zobowiązującą do odbioru sygnału światłowodu w przyszłości, tylko pomaga projektantom doprowadzić w projekcie dostępność sieci światłowodu do granicy zgłoszonej działki. Projekt zawsze zakłada doprowadzenie sygnału tylko do granicy działki. Natomiast  linię światłowodową wraz z jej instalacją w domu będzie już dokonywała wybrana przez Państwa indywidualnie komercyjna firma.

Wiedząc, że nie wszyscy mają dziś dostępu do Internetu, a chcieliby ZGŁOSIĆ POPYT i w przyszłości korzystać z niego wójt delegował do pomocy pracowników gminy. Można przyjść do Urzędu Gminy w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8a  i  na Biurze Obsługi Klienta zgłosić się o pomoc do informatyka. On pomoże ZGŁOSIĆ POPYT na światłowód.

Jak poinformowali projektanci zatrudniani przez firmę Naxera, zgłoszenie popytu gwarantuje uwzględnienie budynku w kolejnych przetargach ogłaszanych na rozbudowę światłowodu w gminie. Sieć jest nadal budowana. W tej chwili poprowadzony został światłowód na głównych ulicach m.in. Nowego Gulczewa, Starego Gulczewa, Mirosławia czy Cekanowa. Od tych miejsc zostaną poprowadzone kable światłowodowe do poszczególnych ulic i budynków zgłaszanych przez mieszkańców. Inwestycja przewiduje pociągniecie instalacji nawet w przyszłości do budynku, który w tej chwili  jeszcze nie został wybudowany.

Jak wynika z informacji uzyskanych na spotkaniu prace budowlane mają zakończyć się do końca 2023 roku. Na tą chwilę trwają prace ziemne i naziemne – w zależności od możliwości terenu. Firma Nexera ma podpisane porozumienie z Energa, na korzystanie z niektórych słupów wysokiego napięcia. Aktualne prace dotyczą tylko budowy sieci  światłowodowej.  Dopiero jak inwestycja zostanie zakończona i odebrana, mieszkańcy będą mogli podpisać umowę z wybranym przez siebie dostawcą Internetu. Kiedy? To zależy od stopnia zaawansowania prac w poszczególnych sołectwach. W jednych już w tym roku, w innych dopiero w przyszłym. Mieszkańcy poznają, że budowa światłowodu w ich sołectwie została zakończona po ofertach komercyjnych, które znajdą w swoich skrzynkach pocztowych na obsługę ich domowego Internetu.

Na koniec pragniemy podkreślić, że Gmina Słupno nie uczestniczy w budowie światłowodu. Jedynie udostępnia teren pod inwestycję firmie NEXERA, która jest realizowane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Więcej informacji znajdą Państwo w najnowszym biuletynie informacyjnym „Głos Słupna.

sss