UTWARDZENIE WJAZDU W NOWYM GULCZEWIE

Już za kilka dni mieszkańcy Nowego Gulczewa będą mogli korzystać z poprawionego wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Jest to realizacja postulatu mieszkańców wniesionego na wrześniowym zebraniu w sołectwie.

Gmina Słupno w ostatnim czasie prowadzi prace związane z utwardzeniem poboczy wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Prace zostały rozpoczęte po uzyskaniu stosownych dokumentów od m. Płocka oraz wykonaniu czasowej organizacji ruchu.

sss