Procedura nadawania nazw ulic została zakończona

Wójt Gminy Słupno zawiadamia właścicieli nieruchomości i mieszkańców Mirosławia, Gulczewa i Starego Gulczewa, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w ww. miejscowościach.

Rada Gminy Słupno w dniu 25 listopada 2020 r. podjęła uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mirosław, Stare Gulczewo i Gulczewo. Uchwały te po publikacji w Dz. U. Województwa Mazowieckiego weszły w życie z dniem 15 grudnia 2020 r.W najbliższym czasie każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości ( wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie. Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy powiadomi o zmianie adresów instytucje: Urząd Statystyczny w Warszawie, Pocztę Polską, Starostwo Powiatowe oraz Komisariat Policji w Płocku.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.

Mimo trudności w początkowym okresie przechodzenia na nowe adresy z ulicami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców, znacznie ułatwi poruszanie się po naszej Gminie gościom oraz firmom kurierskim, a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców.

W najbliższym czasie dostępna będzie dla Państwa w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) i u Sołtysów mapa z lokalizacją ulic w formie papierowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

Z poważaniem
Wójt Gminy Słupno

Zobacz dokument- zawiadomienie

sss