Projekt UMIEM PŁYWAĆ w Gminie Słupno

Gmina Słupno w 2021 roku uzyskała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie do organizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

42 uczniów z klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu oraz ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie już rozpoczęło zajęcia na Pływalni „Podolanka” w Płocku pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Projekt będzie obejmował 20 godzin nauki pływania.

Głównym celem programu „Umiem pływać” jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

sss