Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców informujemy, iż „Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno z dnia 01.12.2020” jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/1_protokol_z_kontroli_systemu_gosp._odpadami_w_gminie_slupno.pdf

Powyższy protokół został przedstawiony podczas obrad XXX Sesji Rady Gminy, która miała miejsce 10 grudnia bieżącego roku. Więcej informacji na temat przedstawianych uchwał znajdziecie Państwo pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/index/index/id/1204 .

sss