Przekazanie sprzętu

Wczoraj na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie Pan Marcin Gorzelany – Prezes OSP Mijakowo odebrał sprzęt ratowniczy, tj.: piłę spalinową do betonu STIHL TS 420, siekierę uniwersalną AX 15P, rękawice anty-przecięciowe, opryskiwacz SG 71, dźwignię obracak. Łączna jego wartość wyniosła 6288,00zł. Sprzęt ratowniczy został sfinansowany częściowo ze środków Powiatu Płockiego w ramach V edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022”. Brakująca kwota została uzupełniona ze środków własnych budżetu gminy Słupno.W spotkaniu uczestniczyli P. Wójt Gminy- Marcin Zawadka, P. Krzysztof Olejnicki – Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP, P. Krzysztof Rygier – Komendant Gminny OSP.

sss