52. Sesja Rady Gminy Słupno

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia środków w wysokości ponad 3 milionów złotych przeznaczonych na budowę ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie. Środki zostały pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Jak zapowiedział Wójt Marcin Zawadka jeszcze w tym roku zostanie wykonany program funkcjonalno-użytkowy określający koncepcję przebudowy ulicy Zagłoby na odcinku: od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. Długość projektowanej drogi to 1620m. o szerokości jezdni 5,5m. oraz obustronnych chodnikach o szerokości 2m. oraz szerokości 5m. w sięgaczach. Projekt obejmował będzie również budowę brakującej infrastruktury technicznej, w tym kanalizację deszczową na całej długości drogi, odcinek kanalizacji sanitarnej oraz niezbędne przebudowy sieci gazowej i energetycznej. Od nowego roku rozpocznie się budowa ulicy Zagłoby, natomiast okres realizacji planowany jest do 2024 roku.Radni na dzisiejszej sesji przegłosowali również zmiany do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia pozyskanych środków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno oraz przesunięć w funduszu sołeckim.Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss