Od 1 lipca 2022 roku pojemniki na odpady segregowane muszą być w odpowiednich kolorach

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906)

  • odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier„,
  • odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło„,
  • odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne„,
  • bioodpady – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio„.

Więcej informacji znajda Państwo na naszej stronie w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/ Zasady segregacji lub pod adresem https://slupno.eu/zasady-segregacji-2/

sss