Ptasia grypa w powiecie płocki

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  na terenie województwa mazowieckiego ( w tym momencie mamy potwierdzone 69 ognisk).

Problem ten nie ominął również powiatu płockiego. W ubiegłym tygodniu zdiagnozowano pierwsze ognisko na terenie gminy Bielsk w miejscowości Pęszyno.

W związku z tym za Państwa pośrednictwem ponownie apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Szczególnie groźna i niebezpieczna sytuacja jest w powiecie żuromińskim, gdzie występuje ponad 40 ognisk grypy ptaków. Niepokojąca sytuacja jest również w powiecie mławskim, gdzie potwierdzonych jest już ponad 20 ognisk. Ponadto po jednym ognisku występuje w powiecie sierpeckim i wyszkowskim.

W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami przez Wojewodę Mazowieckiego, wyznaczone zostały obszary, w których obowiązują ograniczenia. Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa.

Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracj, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta,PCZK) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Pismo informacyjne o rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy otrzymane z Starostwa Płockiego pobierz

sss