Ryzyko wystąpienia przekroczenia pyłu PM10 w powietrzu

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA INFORMUJE O:
POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

sss