Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku zapraszają na konferencję pt. „Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju”. Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. w Sali Bankietowej PERŁA MAZOWSZA w Cekanowie, ul. Polna 2, 09-472 Słupno godz. 1000
Ramowy program konferencji – zobacz

Konferencja jest organizowana w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (przerwa kawowa, lunch) i materiały konferencyjne. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zapisy i informacje Edyta Trojanowska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego tel: 723 436 142/24 268 60 99

sss