Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i remontowo-budowlanych

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz wielkogabarytowych Urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu.

Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy
lub na stronie www.slupno.eu w zakładce  Gminna Gospodarka Odpadami/ Deklaracje i druki.

sss