SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

We wrześniu serdecznie zapraszamy Państwa na cykliczne spotkania z Wójtem Gminy Słupno Marcinem Zawadką.

Tematem spotkań będą sprawy bieżące dotyczące gminy Słupno, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa, w tym:

  • ustalenie funduszu sołeckiego na rok 2022
  • zmiany w zakresie świadczeń (GOPS)
  • sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej (Biblioteka, GOK)
  • inwestycje planowane na terenie gminy
  • ochrona środowiska z wyszczególnieniem rządowych programów wsparcia,
  • gospodarka komunalna i planowane przestrzenne

Dodatkowo podczas spotkań będzie możliwość dokonania spisu w Narodowym Spisie Powszechnym.

Harmonogram spotkań do pobrania – pdf

sss