Ulica Pocztowa w Słupnie od 1 września już przejezdna.


Od środy 1 września dla mieszkańców ul. Pocztowej i ulic przyległych umożliwiony będzie przejazd pojazdów osobowych w ciągu budowanej ulicy Pocztowej w Słupnie wraz z mostem na Słupiance. Wznowiony też zostanie na tym odcinku ruch autobusów szkolnych linii G1 i gminnej linii S3. Jednocześnie zwracamy uwagę że ulica Pocztowa wraz z mostem nadal jest placem budowy, konieczne jest więc o ograniczenie prędkości pojazdów, oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przejazdu. Dotyczy to szczególnie okolicy mostu, gdzie nadal będą trwały prace przyobiektowe.

Dla pojazdów ciężarowych nadal obowiązuje objazd wynikający z czasowej organizacji ruchu, do czasu zakończenia inwestycji.

sss