Spotkanie Rady Społeczno-Gospodarczej w gminie Słupno

Na terenie gminy Słupno od 2015 roku działa Rada Społeczno-Gospodarcza,  powołana przez wójta Marcina Zawadkę jako organ konsultacyjno-doradczy. Po długiej przerwie wynikającej z obostrzeń pandemicznych (COVID-19) oraz w związku z intensywnym rozwojem gminy zostało zorganizowane spotkanie przedsiębiorców w Hotelu TiM w Cekanowie. Wzrost realizowanych inwestycji, w tym zajmowaniem czołowych miejsc w rankingach przez Gminę Słupno jest dostrzegalny w całej Polsce. Dziś Słupno jest liderem pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie, a także wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców.

Marcin Zawadka wraz z Cezarym Lewandowskim – Przewodniczącym Rady Społeczno-Gospodarczej w Słupnie zaprosili lokalnych przedsiębiorców na konferencję, na której poruszano  ważnych tematy dotyczących naszej gminy, widziane z perspektywy biznesu. Jak powiedział wójt cyt:”Słupno nie jest samotna, oderwaną wyspą, żyjemy w bliskiej symbiozie z miastem Płock i nasze dobre wzajemne relacje się nawzajem przenikają. Wśród nas są przedsiębiorcy, którzy swoją działalność prowadzą głownie w Płocku, ale sercem są ze Słupnem. I miło widzieć ich z nami na tej sali.”  

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia najnowszej oferty Banku Spółdzielczego Vistula przez dyrektor Joannę Stelmach. Następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pan Jacek Ozdoba, poruszył temat odpadów niebezpiecznych i obowiązujące, zaostrzone, ustawodawstwo w tym zakresie. Przypomnijmy, że na terenie naszej Gminy u jednego z przedsiębiorców zostały porzucone odpady niebezpieczne, za których utylizacje przez Gminę, mieszkańcy z swoich podatków ponieśli koszt ponad osiemdziesięciu tysięcy złotych!  Kolejnym tematem była „Strategia Gminy Słupno do 2030 roku” przedstawiona przez Panią  Agnieszkę Ruclak – Zastępcę Wójta. Jednym z pytań z skierowanym po jej przedstawieniu było „Jaką drogą chce iść Gmina Słupno, samodzielności jak Konstancin Jeziorna czy satelickiej miejscowości jak łódzkie Bałuty?” Wójt jednoznacznie stwierdził, że samodzielnie jak Konstancin Jeziorna, co spotkało się z burzą oklasków.  Jednak największą dyskusję wywołała prelekcja projektanta z GDDKiA Pana Piotra Gwardeckiego, która dotyczyła planów związanych z przebudową drogi DK-62 (Płock-Wyszogród) na terenie gminy Słupno. Tutaj również wójt przedstawił twarde stanowisko, w którym nie zgadza się na proponowane rozwiązania. „Uważam, że jedynym rozwiązaniem jest obwodnica Słupna. Natężenie ruchu badane w 2020 roku wykazało 14 910 samochodów na dobę, gdy w Łącku natężenie w tym samym okresie wynosiło 13 530 aut i stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o obwodnicy! Dramat, który chcę nam zafundować Generalna Dyrekcja nie pozostanie bez echa. Zjednoczeni jako mieszkańcy, jeżeli nie zostaniemy wysłuchani wyjdziemy na drogę protestować!” – powiedział Marcin Zawadka. To stwierdzenie znów spotkało się z aplauzem zgromadzonych na sali przedsiębiorców. Kolejnym ważnym tematem było przedstawienie przez Pana Piotra Studnickiego – Eksperta CPK ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji Kolejowych nowej koncepcji uruchomienia kolei mazowieckiej CPK. Planowana linia kolejowa towarowa i osobowa na szczęście ma według ostatnich koncepcji przebiegać po obrzeżach Gminy Słupno. W ciekawym wystąpieniu Pani Joanna Wereszczyńska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury opowiedziała o inwestycjach zrealizowanych i planowanych w gminie Słupno na najbliższe lata. Dyskusję zakończył Pan Wójt opowiadając programach społecznych oraz  najniższych stawkach podatkowych od środków transportu zarejestrowanych w gminie. Wzbudziło to duże zainteresowanie przedsiębiorców, tym bardziej, że można mieć firmę w Płocku czy ”przysłowiowym Pcimiu”, a flotę zarejestrowaną na terenie naszej gminy na bardzo korzystnych warunkach. Wójt podkreślił, że nie było by takich programów dla przedsiębiorców, gdyby nie mądrość  Radnych Gminy Słupno i dobra z nimi współpraca. Następnie dziękując wszystkim przedsiębiorcom za poświęcony czas zaprosił na uroczystą kolację oraz część artystyczną.

Na spotkanie przybyło wielu przedsiębiorców działających oraz współpracujących z naszą gminą, w tym kilku rolników, Radni Gminy oraz zaproszeni w charakterze prelegentów goście. To wszystko sprawiło, że wydarzenie znalazło swoje uznanie wśród osób, które zdecydowało się spędzić wtorkowy wieczór na konferencji.  Spotkanie Rady Społeczno-Gospodarczej zakończyło się późnym wieczorem a uczestnicy opuścili gościnne mury hotelu TIM Cekanowo w dobrych humorach.  Dziś już z niecierpliwością będziemy czekali na kolejne tego typu spotkanie Rady Społeczno-Gospodarczej w Słupnie.

sss