SZTAB KRYZYSOWY W URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE

W związku z gwałtowną burzą jaka wystąpiła minionej nocy na terenach gminy Słupno w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Słupnie o godz. 8.00 został powołany sztab kryzysowy. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Jacek Starczewski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, st.kpt. Edward Mysera – PSP, Pan Krzysztof Różalski – OSP Słupno, Pan Piotr Feliniak- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Pani Urszula Cendlewska- Kierownik, nadzór wodny w Płocku, Pan Piotr Jakubowski – Kierownik Powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownictwo Urzędu Gminy w Słupnie w raz z pracownikami.
 
Przedstawione zostały zniszczenia na terenie gminy spowodowane wystąpieniem z koryta rzeki Słupianki oraz jej dopływu. Na tą chwilę największe zniszczenia dotyczą dwóch zerwanych mostów na dopływach Słupianki, tj. w Mijakowie i Szeligach, przepustów na drogach w Miszewku Stefany i Barcikowie, kilka dróg jest nieprzejezdnych, zalane zostały pola, gospodarstwa rolne oraz domy. Ewakuowany trzy osoby z ulicy Pocztowej w Słupnie.
 
Od godzin wieczornych trwają prace związane z zabezpieczeniem terenów zalanych, dróg i domów. W akcji uczestniczą wszystkie OSP z terenu gminy Słupna, pracownicy Urzędu Gminy. Zapewniono, że dołączą pracownicy z Powiatowego Zespołu Kryzysowego, który użyczy niezbędny sprzęt oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W razie konieczności zadysponowane zostaną również oddziały z okolicznych gmin.
sss