Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokali użytkowych) przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 16.07.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Słupno.

Ponadto wykaz  został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno www.ugslupno.bip.org.pl

Wykaz nieruchomości – pobierz plik pdf

sss