ZGŁOSZENIA ZDARZEŃ W GMINIE PODCZAS PANUJĄCYCH BURZ

W związku z prognozowanymi silnymi burzami, które wieczorem i nocą mogą przejść przez tereny gminy Słupno, informujemy, że ze wszelkimi zgłoszeniami dot. usunięcia drzew, korzeni z dróg, itp. należy dzwonić pod numer do Straży Pożarnej, tj.: 998.
Jednocześnie w razie konieczności zgłoszenia zdarzeń kryzysowych występujących na naszym terenie uruchomiony został numer: 728-336-798
sss